array ( "vimeo.com", "youtube.com" ) ); //DEFINE WHAT FIELDS ARE ATTRIBUTES $main_menu_attr = array(); $num_main_menu_attr = count($main_menu_attr); //DEFINE WHAT FIELDS ARE LIBRARIES $main_menu_libs = array("pictures", "files"); $num_main_menu_libs = count($main_menu_libs); $main_menu_fields = array ( //GENERAL CONTENT "title_lang0" => array ( 1, 1, 1, 1, 1,/*attributes>*//*embeds>*//*uploads>*/ 1, 1 ), //must always have title, lang0 is the handler. "title_lang1" => array ( 1, 1, 1, 1, 1,/*attributes>*//*embeds>*//*uploads>*/ 0, 0 ), "text_lang0" => array ( 1, 0, 0, 0, 1,/*attributes>*//*embeds>*//*uploads>*/ 0, 0 ), "text_lang1" => array ( 1, 0, 0, 0, 1,/*attributes>*//*embeds>*//*uploads>*/ 0, 0 ), "description_lang0" => array ( 0, 1, 1, 1, 0,/*attributes>*//*embeds>*//*uploads>*/ 0, 0 ), "description_lang1" => array ( 0, 1, 1, 1, 0,/*attributes>*//*embeds>*//*uploads>*/ 0, 0 ), "price_lang0" => array ( 0, 1, 1, 0, 0,/*attributes>*//*embeds>*//*uploads>*/ 0, 0 ), "price_lang1" => array ( 0, 1, 1, 0, 0,/*attributes>*//*embeds>*//*uploads>*/ 0, 0 ), "address_lang0" => array ( 0, 0, 0, 1, 0,/*attributes>*//*embeds>*//*uploads>*/ 0, 0 ), "address_lang1" => array ( 0, 0, 0, 1, 0,/*attributes>*//*embeds>*//*uploads>*/ 0, 0 ), "phone1" => array ( 0, 0, 0, 0, 1,/*attributes>*//*embeds>*//*uploads>*/ 0, 0 ), "email" => array ( 0, 0, 0, 0, 1,/*attributes>*//*embeds>*//*uploads>*/ 0, 0 ), "url" => array ( 0, 1, 0, 0, 0,/*attributes>*//*embeds>*//*uploads>*/ 0, 0 ), //EMBEDS "embed" => array ( 0, 0, 0, 0, 0,/*attributes>*//*embeds>*//*uploads>*/ 0, 0 ), //UPLOADS "upload" => array ( 0, 0, 0, 0, 0,/*attributes>*//*embeds>*//*uploads>*/ 1, 1 ) ); $num_main_menu_fields = count($main_menu_fields); //DEFINE WHAT FIELDS ARE LONG TEXTS $longfields = array ( "text_lang0", "text_lang1", "description_lang0", "description_lang1", "price_lang0", "price_lang1", "address_lang0", "address_lang1", "embed"); $num_longfields = count($longfields); $main_menu_privileges= array( "connections" => array ( 1, 1, 1, 1, 0,/*attributes>*//*embeds>*//*uploads>*/ 0, 0 ), //possible to attatch connections to this item? "additem" => array ( 0, 1, 1, 1, 0,/*attributes>*//*embeds>*//*uploads>*/ 1, 1 ), //possible to add items? "changenumber" => array ( 0, 1, 1, 1, 0,/*attributes>*//*embeds>*//*uploads>*/ 1, 0 ), //possible to change order of items? "delete" => array ( 0, 1, 1, 1, 0,/*attributes>*//*embeds>*//*uploads>*/ 1, 1 ) //possible to delete items? ); $main_menu_conprivileges= array( "index" => array ( 0, 0, 0, 0, 0,/*attributes>*//*embeds>*//*uploads>*/ 1, 0 ), //what items can you connect to this item? "accommodaties" => array ( 0, 0, 0, 0, 0,/*attributes>*//*embeds>*//*uploads>*/ 1, 0 ), //what items can you connect to this item? "autos" => array ( 0, 0, 0, 0, 0,/*attributes>*//*embeds>*//*uploads>*/ 1, 0 ), //what items can you connect to this item? "omgeving" => array ( 0, 0, 0, 0, 0,/*attributes>*//*embeds>*//*uploads>*/ 1, 0 ) //what items can you connect to this item? ); //// END OF SITE ITEMS AND THEIR EDITABLE FIELDS //// //WHAT VIEW ARE WE IN? $viewnr = $_GET[viewnr]; if($viewnr == NULL){ $viewnr = 0;} $view = $main_menu_views[$viewnr]; //WHAT IS THE EDITID? $editid = $_GET[editid]; //WHAT LANGUAGE ARE WE EDITING? $langnr = $_GET[langnr]; if($langnr == NULL){ $langnr = 0;} //GET TITLE FOR EDITID ITEM TO DISPLAY IN HEADS if($editid != 'add' && $editid != NULL) { $edititem = mysql_query("SELECT * FROM " . $db_prefix . "_" . $view . " WHERE `id` = " . $editid . " ORDER BY id ASC"); $title = mysql_result($edititem,0,"title_lang0"); } ?> Saskia Burggraaf
06 jul
Home  /  Agenda  /  2014 Exploit!

2014 Exploit!

 
  'Exploit!', Nieuwe Vide Artspace, video installation VALUE ADDED, 6 juli  - 8 augustus, 2014

Apparatus22 (RO), Nathan Azhderian (US) & Artun Alaska (TR), Saskia Burggraaf (NL), Sam Curtis (UK), Jeremy Hutchison (UK), Antje Peters (DE), Lina Theodorou (GR) & Upominki (NL).

[For English scroll down]


Op 6 juli opent Nieuwe Vide EXPLOIT!, een groepstentoonstelling waar de mens als consument en producent centraal staat.

Welke taal spreken de producten die wij om ons heen verzamelen? Wat zeggen deze spullen over ons, of wat hopen wij dat zij zeggen? Wat willen wij dat ze voor ons doen? We spreken onze idealen uit door de voedsel-, kleding-, reis-, en vrijetijdsproducten die wij aanschaffen.

Voor de een is de consumptiemaatschappij een weelde: de nieuwste technologische snufjes, exotische delicatessen, mode & lifestyle waarmee je aan je diepste wensen gestalte kan geven. De ander kan weer bij de vegetarische slager en het duurzame design terecht om zijn steentje bij te dragen aan de maatschappij. Meer en meer vertrouwen we op onze keuzes als consument als middel om invloed uit te oefenen op de samenleving. Al zijn de productie- en distributieketens die aan deze spullen ten grondslag liggen vaak verwikkeld in vele tegenstrijdigheden. Een groen vinkje wekt snel vertrouwen, maar is ook niet meer dan inkt op drukwerk.

Met welke labels kopen wij ons rechtvaardige imago? Alles kan verhandeld worden, ook idealen. Is de consument onontkoombaar slachtoffer van uitbuiting – worden zelfs onze goede bedoelingen ingezet voor de profijt van een ander? We kunnen misschien niet ontsnappen aan de systemen waarin wij ons bevinden, maar we bepalen zelf hoe wij dit systeem exploiteren. Of, in de geologische betekenis van het woord: eruit halen wat er in zit.

EXPLOIT! brengt in Nieuwe Vide kunstwerken en commerciële producten bijeen die ons koopgedrag, de effecten ervan, en de intenties waarmee we consumeren belicht en becommentarieerd.

—-ENGLISH—-

On July 6 Nieuwe Vide opens EXPLOIT! This group exhibition focuses on the human being in the role as consumer or producer and our relationships to the products we enjoy.

What do the products we buy communicate? What language do they speak and what do they say about us? (Or what do we hope they say about us?) In what way do we voice our ideological positions through our decisions in consumption?

One might thrive in the wealth of choices available in our contemporary consumer culture, be it the newest technological gadgets, exotic delicacies or fashion and lifestyle choices that give form to our deepest desires. Or we choose consciously for vegan options and durable design, hoping to put in our two cents for the planet’s sustainability. Increasingly we rely on our choices as consumers to exert influence on the world. However the chains of production and distribution of these products are often littered with ambiguities. A green check on the box may easily appeal to your trust, but is nothing more than ink on paper at the end of the day.

With EXPLOIT! Nieuwe Vide brings together works of art and consumer goods that shed light and comment on our consumer behavior, the intentions with which we act, and their effects
 
 
Related items