array ( "vimeo.com", "youtube.com" ) ); //DEFINE WHAT FIELDS ARE ATTRIBUTES $main_menu_attr = array(); $num_main_menu_attr = count($main_menu_attr); //DEFINE WHAT FIELDS ARE LIBRARIES $main_menu_libs = array("pictures", "files"); $num_main_menu_libs = count($main_menu_libs); $main_menu_fields = array ( //GENERAL CONTENT "title_lang0" => array ( 1, 1, 1, 1, 1,/*attributes>*//*embeds>*//*uploads>*/ 1, 1 ), //must always have title, lang0 is the handler. "title_lang1" => array ( 1, 1, 1, 1, 1,/*attributes>*//*embeds>*//*uploads>*/ 0, 0 ), "text_lang0" => array ( 1, 0, 0, 0, 1,/*attributes>*//*embeds>*//*uploads>*/ 0, 0 ), "text_lang1" => array ( 1, 0, 0, 0, 1,/*attributes>*//*embeds>*//*uploads>*/ 0, 0 ), "description_lang0" => array ( 0, 1, 1, 1, 0,/*attributes>*//*embeds>*//*uploads>*/ 0, 0 ), "description_lang1" => array ( 0, 1, 1, 1, 0,/*attributes>*//*embeds>*//*uploads>*/ 0, 0 ), "price_lang0" => array ( 0, 1, 1, 0, 0,/*attributes>*//*embeds>*//*uploads>*/ 0, 0 ), "price_lang1" => array ( 0, 1, 1, 0, 0,/*attributes>*//*embeds>*//*uploads>*/ 0, 0 ), "address_lang0" => array ( 0, 0, 0, 1, 0,/*attributes>*//*embeds>*//*uploads>*/ 0, 0 ), "address_lang1" => array ( 0, 0, 0, 1, 0,/*attributes>*//*embeds>*//*uploads>*/ 0, 0 ), "phone1" => array ( 0, 0, 0, 0, 1,/*attributes>*//*embeds>*//*uploads>*/ 0, 0 ), "email" => array ( 0, 0, 0, 0, 1,/*attributes>*//*embeds>*//*uploads>*/ 0, 0 ), "url" => array ( 0, 1, 0, 0, 0,/*attributes>*//*embeds>*//*uploads>*/ 0, 0 ), //EMBEDS "embed" => array ( 0, 0, 0, 0, 0,/*attributes>*//*embeds>*//*uploads>*/ 0, 0 ), //UPLOADS "upload" => array ( 0, 0, 0, 0, 0,/*attributes>*//*embeds>*//*uploads>*/ 1, 1 ) ); $num_main_menu_fields = count($main_menu_fields); //DEFINE WHAT FIELDS ARE LONG TEXTS $longfields = array ( "text_lang0", "text_lang1", "description_lang0", "description_lang1", "price_lang0", "price_lang1", "address_lang0", "address_lang1", "embed"); $num_longfields = count($longfields); $main_menu_privileges= array( "connections" => array ( 1, 1, 1, 1, 0,/*attributes>*//*embeds>*//*uploads>*/ 0, 0 ), //possible to attatch connections to this item? "additem" => array ( 0, 1, 1, 1, 0,/*attributes>*//*embeds>*//*uploads>*/ 1, 1 ), //possible to add items? "changenumber" => array ( 0, 1, 1, 1, 0,/*attributes>*//*embeds>*//*uploads>*/ 1, 0 ), //possible to change order of items? "delete" => array ( 0, 1, 1, 1, 0,/*attributes>*//*embeds>*//*uploads>*/ 1, 1 ) //possible to delete items? ); $main_menu_conprivileges= array( "index" => array ( 0, 0, 0, 0, 0,/*attributes>*//*embeds>*//*uploads>*/ 1, 0 ), //what items can you connect to this item? "accommodaties" => array ( 0, 0, 0, 0, 0,/*attributes>*//*embeds>*//*uploads>*/ 1, 0 ), //what items can you connect to this item? "autos" => array ( 0, 0, 0, 0, 0,/*attributes>*//*embeds>*//*uploads>*/ 1, 0 ), //what items can you connect to this item? "omgeving" => array ( 0, 0, 0, 0, 0,/*attributes>*//*embeds>*//*uploads>*/ 1, 0 ) //what items can you connect to this item? ); //// END OF SITE ITEMS AND THEIR EDITABLE FIELDS //// //WHAT VIEW ARE WE IN? $viewnr = $_GET[viewnr]; if($viewnr == NULL){ $viewnr = 0;} $view = $main_menu_views[$viewnr]; //WHAT IS THE EDITID? $editid = $_GET[editid]; //WHAT LANGUAGE ARE WE EDITING? $langnr = $_GET[langnr]; if($langnr == NULL){ $langnr = 0;} //GET TITLE FOR EDITID ITEM TO DISPLAY IN HEADS if($editid != 'add' && $editid != NULL) { $edititem = mysql_query("SELECT * FROM " . $db_prefix . "_" . $view . " WHERE `id` = " . $editid . " ORDER BY id ASC"); $title = mysql_result($edititem,0,"title_lang0"); } ?> Saskia Burggraaf
16 aug
Home  /  Agenda  /  2013 On the contrary (Mahal de Man, Caroline de Bruijn, Saskia Burggraaf)

2013 On the contrary (Mahal de Man, Caroline de Bruijn, Saskia Burggraaf)

 
  On the contrary’, Nieuwe Vide, expositie i.s.m. Mahal de Man en Caroline de Bruijn 16-08 t/m 8 09-2013, 2013

Text by curator Jaring Durst Britt

De tentoonstelling ‘On the Contrary’ meandert tussen verschillende expressieve en contemplatieve uitingen van drie jonge kunstenaars. Het soms wat rauwe en performatieve werk van Saskia Burggraaf wordt geconfronteerd met ambachtelijk vervaardigde touw-objecten van Caroline de Bruijn en kosmische overpeinzingen van Mahal de Man. De titel van de expositie, ‘On the Contrary’, benadrukt hierbij niet alleen de verschillen, maar ook de overeenkomsten die -op het eerste gezicht niet, maar na zorgvuldige bestudering weldegelijk- waar te nemen zijn tussen de getoonde werken.

Saskia Burggraaf is geïnteresseerd in de invloed die sociale regels uit de massacultuur hebben op het individu en haar praktijk als kunstenaar. Hierbij onderzoekt ze wie deze ongeschreven regels bepalen en hoe deze te wijzigen zijn. De tekeningen en video’s die Burggraaf maakt vormen veelal de documentatie van performatieve handelingen, waarbij ze zichzelf, acteurs of de beschouwer van haar werk manipuleert en registreert.

Caroline deBruijn voorziet haar sculpturen van een huid van touw, hetgeen een zweem van verstilling oplevert, schoonheid van verval evoceert en uitnodigt tot contemplatie. In haar meest recente werk bedient zij zich van een abstractere beeldtaal dan bij haar verhalende dierensculpturen het geval is, waardoor het niet alleen gaat over dat wat je ziet, maar ook over dat wat er verborgen blijft. De Bruijn vervaardigde deze werken uit één enkele streng touw, waarbij ze rechte, parallel lopende lijnen langzaam laat krommen door het touw aan de randen van het paneel dubbel te vouwen. Door op deze manier het touw op de panelen aan te brengen, laat ze het materiaal als het ware zijn eigen patronen ‘tekenen’.

Mahal de Man plaatst het individu binnen de context van het universum en brengt daarmee zowel de nietigheid als de grootsheid van de mens voor het voetlicht. In haar werk duiken regelmatig afbeeldingen uit de astronomie op, waarbij ze zich bedient van een abstracte vormentaal. Door een minimalistisch idioom te paren aan een voorliefde voor ambachtelijke maakprocessen en ‘klassieke’ media als tekening en keramiek, poogt ze het vangen van het ongrijpbare te verenigen met het bevragen van aannames over haar eigen kunstenaarschap.

*) Vide Super, hetgeen in het Latijn “zie boven” betekent, verwijst naar het gegeven dat de meeste atelierruimtes in Nieuwe Vide zich op de eerste en tweede etage van het pand bevinden.
 
 
Related items